Kompendium Śmiałków — archiwum
Data Temat
2011-03-06 13:08 Zamknięcie zgłoszeń do głosowań wstępnych
2010-05-09 14:05 Głosowanie: Konwersja
2009-11-30 12:59 Formatowanie prac
2009-04-04 12:19 Głosowanie: Etap II
2009-03-31 18:18 Opinie na temat projektu Kompendium Śmiałków 4. Edycja
2009-03-31 15:13 Kompendium Śmiałków - wersja do 4. edycji
2009-01-29 20:14 Prace zgłoszone do KŚ - zestawienie i wyniki głosowań
2009-01-20 19:40 Prawa autorskie
2009-01-10 20:10 Obowiązki krytyków
2009-01-10 19:41 Głosowania wstepne i Głosowania wstępne 4.0
2009-01-10 18:29 Sposób zgłaszania prac do Kompendium Śmiałków
2008-12-19 19:07 Dyskusja nad ogólnymi kwestiami organizacyjnymi
2008-12-04 17:53 Zgłoszone prace - zasady
2008-12-03 14:52 Informacje o członkach projektu
2008-11-29 11:52 Internetowy podręcznik "Kompendium Śmiałków"